Offensive Security

Våre tjenester

Sårbarhetskanning og -håndtering

Forstå risikoene organisasjonen din er eksponert for ved å ha kontroll over dine assets, slik at du kan effektivt håndtere eventuelle sårbarheter.

Penetrasjonstesting

Kom angriperne i forkjøpet. Evaluer sikkerheten til dine applikasjoner og infrastruktur, ved å la våre eksperter gjennomføre et simulert cyberangrep for å finne svakheter og begynne utbedring.

Red- og Purple-Team

Tren sikkerhetsorganisasjonen din i å håndtere hendelser ved å simulere reelle trusselaktører, ved å bruke avanserte angrepsteknikker og -verktøy.

Et selskap vil alltid være eksponert mot sårbarheter, enten om de er tekniske eller menneskelige. Derfor er øvelse på hvordan man effektivt håndterer hendelser en nødvendighet for moderne selskaper.

Ved å utføre forskjellige typer offensive sikkerhetstester, slik som penetrasjonstester, vil man avdekke sårbarheter som en trussel aktør ellers hadde utnyttet. Det handler om å validere sikkerhetsnettet som er på plass.

Sikkerhetstesting trenger hverken være særlig kostbart, tidkrevende eller ta bort fokus fra selskapets kjerneverdier. Vi finner den løsningen som passer nettopp ditt selskap best og som samsvarer med dine behov.

Hvordan gjør vi det?

Kom angriperne i forkjøpet

La oss ta en evaluering av dine sikkerhetssystemer

Markus Færevaag
Offensive Security Manager