Bærekraft
hos EMP Secure

FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål, og gir retningslinjer for land, næringsliv og sivilsamfunn verden over. Mange forbinder bærekraftsmålene med miljø og klima, som er en stor del av det, men det er så mye mer.

Ren energi til alle

For oss i EMP Secure er bærekraft mer enn et sideprosjekt. Det er ikke bare noe ekstra vi gjør i tillegg, men heller fundamentet for alle avgjørelsene vi tar.

Det er viktig for oss å kommunisere et tydelig standpunkt på dette internt, og vel så viktig overfor våre fremtidige ansatte, partnere og kunder.

Tjenestene vi leverer krever et stort forbruk av energi, både ved drift av datasenteret og leveranser med datakraft. Samtidig har vi store bygningsmasser som krever energi til oppvarming, belysning - og ikke minst, kjøling av datasenteret.
Dette har gjort FNs bærekraftsmål nummer syv, ren energi til alle, til en av våre hjertesaker i vårt arbeid med bærekraft. Hvordan kan vi opprettholde driften, og ikke minst, skape vekst uten at det går på bekostning av bærekraften?

Vår hjertesak

Vi har muligheten til å påvirke vårt totale ressursforbruk med å ta gode valg, store som små.

Derfor stiller vi oss veiledende spørsmål; hva kjøper vi inn? Kan vi gjenbruke før vi kjøper nytt? Reiser vi miljøvennlig? For å nevne noe.

Heldigvis er vi med våre omgivelser i Vats gode muligheter til å få mest mulig ut av energien som tas inn. For eksempel har vi mulighet for gjenbruk av spillenergi fra datasenteret til oppvarming og andre lokale forhold.
«Vårt mål er at bærekraftsarbeid skal være en del av grunnmuren i den teknologien vi leverer»
– Karl Erik Johansen, Bærekraftsambassadør
Teknologi får bare større påvirkning på måten vi lever på, og kan knyttes til alt vi gjør. Vi ser at stadig flere selskaper rundt omkring tar i et skikkelig tak på denne fronten, og det er noe vi feirer. Teknologiens utvikling gjør det stadig enklere å ta gode valg, og grønnere løsninger erstatter stadig prosessene som har vært i bruk til nå.

Veien videre

For å sikre en bærekraftig datasenterdrift på vei inn i fremtiden er det vitalt at vi satser på ressursutnyttelse. Vi vil fortsette å jobbe knallhardt for å tilrettelegge sånn at produksjon og forbruk skjer så bærekraftig som overhodet mulig. Vi må arbeide på en måte som dekker våre behov, uten at det går på bekostning av kommende generasjoners muligheter til å gjøre det samme.

Fremover kommer det flere tiltak på plass. Sammen med kolleger, partnere, leverandører og kunder skal vi gjøre vårt for at fremtiden blir i trygge hender.