Kundehistorie

Fosser frem med innovativ, grønn teknologi

På tre korte år har TECO 2030 ASA etablert seg som en pioner innen nullutslippsteknologi for maritim næring. Vi tok en prat med Styreleder i TECO 2030, Sigurd Gaarder Lange, om den raske utviklingen og veien videre for selskapet.
TECO 2030 ASA sine mål for 2030:
980MEUR
Omsetning
500
Ansatte
1600MW
Årlig produksjon av brenselceller

Ifølge Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, står skipsfart for 2,89% av klimagassutslippene i verden, og det har blitt innført en rekke tiltak for å redusere utslippene. Men, skal frakteskip og containerskip bli helt utslippsfrie innen 2030 må noen tenke helt nytt.

Som er nettopp det TECO 2030 har gjort. Styreleder for selskapet, Sigurd Gaarder Lange, er klar i sin tale;

Vi vet jo hvor vi må hen – vi må kutte utslipp. Det er vår visjon.

TECO 2030, som i 2020 ble børsnotert på Oslo Børs, har siden 2019 jobbet med utviklingen av nullutslippsløsninger for skip. Målet er å gjøre skip totalt utslippsfrie med verdens første brenselcellesystem spesialdesignet for bruk om bord på skip og andre tunge bruksområder.

I dag har selskapet global rekkevidde med kontorer i Miami, Singapore og Oslo, og gjennom søsterselskapet, Teco Maritime Group, tilgang på 11 andre lokasjoner globalt. Målet er ca. 1 milliard euro i omsetning og 500 ansatte innen 2030.

Fokus på grønnere og renere skipsfart

Strengere regler, nye skatter og dyre avgifter. Det er stadig nye miljøkrav rederne må forholde seg til, forteller Lange.

I løpet av de siste årene har det skjedd utrolig mye i maritim næring når det gjelder utslipp. Nå skal i tillegg alle skip måles ut fra hvor mye CO2 de slipper ut. Det er en stor omveltning for rederne.

Flere av alternativene for grønn skipsfart er dog kun midlertidige eller løser bare halvparten av problemet, forteller Lange

Det er et knippe med teknologier der ute som gir gode nok utslippskutt i forhold til regelverket og ambisjonsnivået. Vi har i mange år sett på hvilke løsninger som kan gjøre disse enorme båtene – som tross alt står for store utslipp – helt utslippsfrie. Vi ser at brenselceller og hydrogen kan være løsningen – der er det er ingen middelvei, da kommer du helt i mål.

Skaper mye engasjement om det grønne skiftet

I oktober 2021 fikk selskapet tildelt 50 millioner kroner av Innovasjon Norge, i forbindelse med utbyggingen av produksjons- og innovasjonssenteret i Narvik. Anlegget har fått navnet Teco 2030 Innovation Center og vil bli Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller.

Selskapet har i tillegg inngått intensjonsavtaler og startet prosjekter med flere kunder og samarbeidspartnere. Sommeren 2021 fikk TECO 2030 og Implenia Norge tildelt støtte fra Enova til å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger for byggeplasser.

Utviklingen har gått etter planen. Vi har fått Approval in Principle av klasseselskapet DNV og vi vet hvordan løsningen skal se ut, så nå er det snakk om å sy sammen piloten. Fabrikken i Narvik er godt i gang og vi jobber fortløpende å få på plass produksjonsutstyret. Vi skal allerede i løpet av 2023 være i gang med den første manuelle produksjonen, så blir det mer automatisering etter hvert.

Både Statsminister Jonas Gahr Støre og Næringsminister Jan Christian Vestre er veldig positive til selskapets satsning på grønne, maritime løsninger i Nordland. Også hos rederiene er det mye engasjement for løsningene TECO 2030 har introdusert til markedet.

Det er mange redere som har fått øynene opp for hydrogen. Vi ser at det modnes mer og mer, og det styres gjerne av regelverket som presser på, sammen med nye krav fra kunder. Hydrogenproduksjonen er i økning og vil dermed bli billigere; etter hvert som det bygges ut flere fornybare energikilder så vil det også bli billigere med grønt hydrogen. Det er det vi er ute etter.

Sammen på laget for trygg vekst

For å sikre en stabil vekst var det viktig for TECO 2030 å finne en samarbeidspartner som kunne passe på at teknologien og driften ble ivaretatt – parallelt med at systemene kunne vokse i takt med selskapet. Gode samarbeidspartnere har gjort det mulig for TECO 2030 å fokusere på sin egen kjernevirksomhet, forteller Lange.

Det er viktig å ha en god partner når vi vokser. Vi skal jo vokse veldig med antall ansatte og vårt fokus er å få tak i folk som kan være med på å bygge teknologien og virksomheten vår. Da må vi gå til en partner som har et oppsett og som kan levere. Det gjorde vi her og det har vært veldig fint.

EMP Secure har siden høsten 2021 levert IT- og datasikkerhetstjenester til teknologi-selskapet. Lange beskriver oppsettet som optimalt for rask vekst.

Den modellen vi har med EMP Secure gir oss fleksibilitet til å kunne sette opp egne systemer, samtidig som de hjelper oss med et sømløst oppsett for den produksjonen vi nå skal i gang med. De har gode supportsystemer hvor det er lett for brukerne å melde inn når de har et problem, slik at vi raskt kommer i gang igjen.

Chief Sales Officer i EMP Secure, Christian Brusdal, forteller at selskapet har et stort ønske om å være med på kundenes vekstreiser.

Vi ønsker å være en partner som kan hjelpe de på veien; å sikre at de hele tiden er på topp og sørge for at behovene deres blir ivaretatt underveis. Da er det viktig at vi greier å integrere og tilpasse løsningene etter hvert som de får nye behov på en trygg og stabil måte.

EMP Secure har totalansvar for IT-driften, som inkluderer drift av pc-er, brukere og systemer til selskapets lokasjoner rundt om i verden, i tillegg til den overordnede datasikkerheten. Selskapet har i tillegg IT-driftsansvar for 12 av TECO Maritime Group sine 14 internasjonale avdelinger.

Det er et stort ansvar og vi må følge med hele tiden. Digitalisering gjør at selskaper blir mer sårbare, spesielt selskaper som driver mye med automasjonsprosesser. Det bindeleddet mellom operasjonell teknologi (OT) og IT gjør en mer sårbar for angrep – da er det viktig å ha et godt sikkerhetssystem og en god plan på plass, forklarer Brusdal.

Til tross for at Lange selv er over gjennomsnittet interessert i IT, setter han stor pris på at han og resten av ledelsen ikke behøver å tenke på IT-drift og datasikkerhet i det daglige.

Det er jo litt av poenget – det skal bare fungere. Det er ikke noe jeg som leder, eller andre, skal måtte tenke på. Systemet fungerer bare, påpeker han.

For med produksjonsstart i Narvik planlagt i løpet av 2023 vil selskapet ha nok å gjøre i tiden fremover. Så langt går alt etter planen, forteller Lange;

Jeg vil si vi absolutt er der vi skal være.