Selskaper som investerer i datasikkerhet baserer som regel investeringene på teknologi, men glemmer ofte det menneskelige aspektet av det - som fortsatt er den største datasikkerhetsrisikoen i mange organisasjoner.

Arbeidstakere er daglig innom flere av organisasjonens maskiner, nettverk og systemer, og de spiller derfor en vesentlig rolle i det å sikre seg mot trusler.

Forebyggende arbeid og datasikkerhetskultur


For å beskytte våre kunder og redusere risikoen for datatrusler, benytter vi verktøy som kombinerer teknologi og opplevelser i det virkelige liv. Innsikten man får fra cyber intelligence er avgjørende for å kunne sikre at organisasjoner opererer med riktig sikkerhetsnivå.

Cyber intelligence og risikostyring


Dataangrep er en konstant trussel både mot private og offentlige selskaper. For å forhindre og håndtere disse truslene, opererer EMP Secure vårt eget 24/7/365 Security Operations Center.Vårt SOC består av et dedikert og kompetent team som monitorerer, handler og stopper dataangrep ved hjelp av ny og moderne teknologi.

Overvåkning og security operation center (SOC)


Dataangrep skjer hele tiden. Alle selskaper trenger kunnskap om data trusler, og se dette opp mot sårbarheten i selskapet. Det er også viktig å ha planer og prosesser på plass for å kunne håndtere et eventuelt dataangrep. Etter et angrep må man ha en gjenopprettingsplan for igjen å kunne drifte som normalt.

Respons ved dataangrep


EMP Secures ansatte har bred kompetanse, blant annet med erfaring fra politiet, Kripos og PST. Vi har kunnskap og kompetanse fra etterforskning og tiltale i rettssystemet.

Etterforskning og rettslig oppfølgning

Vi mener alvor når det kommer til datasikkerhet. På grunn av forventet økning i datakriminalitet, har vi designet et program for å sikre selskaper kontinuerlig vekst. Programmet består av noen av de viktigste komponentene for å håndtere dagens datakriminalitet.

Safety first-komponentene