Cyber SWAT team

+

Hacker

+

Rådgiver

+

CISO

+

Firefighter

+

Defender

Hacker

 • Etisk datahacker
 • Test for gjennomtrenging
 • Datasikkerhet

Rådgiver

 • Rådgir om datasikkerhet
 • Rådgir om utvikling av sikre systemer og nettverk
 • Skreddersyr sikkerhetsløsninger for selskaper med ulike behov
 • Om du er offer for et dataangrep, vil vi gi assistanse og råd om hvordan best håndtere situasjonen

CISO

 • Chief information security officer
 • Hovedoppgaven er å lære personalet til å gjenkjenne, utvikle, implementere og bevare prosessene gjennom hele organisasjonen for å redusere sikkerhetsrisikoen
 • Gjennomfører sikkerhetsevaluering og gir råd for å høyne bevisstheten rundt sikkerhet

Firefighter

 • Rask respons for enhver IT-sikkerhetstrussel, hendelse eller dataangrep mot din organisasjon
 • Benytter en rekke verktøy som gir mulighet til å etterforske enhver hendelse raskt og mens de pågår
 • Monitorerer trafikk for å avdekke uvanlig aktivitet eller uautoriserte påloggingsforsøk

Defender

 • Forsikrer at organisasjonens datanettverk og systemer forblir sikre
 • Utvikler et sikkert digitalt miljø, som tillater at IT-personell og andre arbeidstakere kan jobbe mer effektivt
 • Vedlikeholder sikkerheten til alle datasystemer og nettverk
Vi mener alvor når det kommer til datasikkerhet. På grunn av forventet økning i datakriminalitet, har vi designet et program for å sikre kontinuerlig vekst for selskaper. Programmet vinneholder noen av de viktigste komponentene for håndtering av dagens datakriminalitet.

Safety first komponenter