Safety first produkter

Digital transformasjon åpner opp et hav av muligheter. Selv om man ikke skal være redd for å følge disse mulighetene, må man alltid være oppmerksom på truslene som følger med. Datakriminalitet opererer uten grenser, er nesten konstant og vokser stadig. Sikkerhetstiltakene vi er vant med vil ikke lenger være tilstrekkelig lenger. Datasikkerhet er nå et ansvar på tvers av selskapet, og den beste måten å vokse sikkert er å forberede seg på det verste. La profesjonelle håndtere din datasikkerhet.
Tenk Safety First! La EMP Secure bidra til at din organisasjon er sikker!
Kontakt oss

Sikkerhetstjenester

+
Operasjonssenter for sikkerhet
EMP Secure drifter et dedikert 24/7/365 sikkerhetssenter. Dette er «hjertet» til vår oppdagelses- og responstjeneste, som holder et øye på alle våre kunder på tvers av landegrenser for å holde dem trygg til enhver tid. Vi overvåker skyløsninger, avdelinger, endepunkter og servere på forskjellige steder, inkludert vårt eget Tier IV Design og EMP-beskyttede datasenter i Norge.
+
Penetrasjonstesting
Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sikkerhetstesting – alt fra sårbarhetstesting til mer avanserte tjenester innen etisk hacking. Vårt tilbud inkluderer intern/ekstern nettverksskanning, web-app testing, Wi-Fi evaluering og phishing-tester.
+
SIEM
I kjernen av hvert Sikkerhetssenter ligger analysesystemet SIEM. SIEM muliggjør overvåkning og analyser av hva som egentlig foregår i dine nettverk og systemer. Våre kunder bruker SIEM til flere formål - blant annet feilovervåkning, applikasjonsutvikling, nettsidetrafikk og sikkerhetsvarsling.
+
Bevissthetstrening
En informert arbeidsstyrke gir et sikrere system. Vi tilbyr on-site foredrag kombinert med digitale treningsprogrammer. Vi anbefaler forskjellige tester for å øke bevissthet rundt din organisasjon. 
+
EMP Tier IV Design Datasenter
Vårt EMP-beskyttede datasenter sikrer at din infrastruktur er isolert for å møte bedriftens egne krav. Plassert like ved en fjord i Norge, dypt under bakken, er datasenteret beskyttet og nedkjølt til enhver tid. Anlegget er sikret mot EMP-angrep og vårt kompetente personell holder din data trygg. 
+
Hendelsesrespons
Våre sikkerhetseksperter er tilgjengelig 24/7/365. Vi har bred kunnskap innen hendelsesrespons, inkludert datamaskinforensikk, digital etterforskning og interne trusler. Vi har også erfarne etterforskere som kan assistere i rettssaker ved behov.
+
Inntrengningsdeteksjon
EMP Secure leverer en komplett løsning for inntrengningsdeteksjon for å sikre våre kunders digitale systemer. Vi kombinerer nettverksanalyser med løsninger for logg og endepunkts deteksjon for å sikre at våre kunder er beskyttet. Når avvik blir funnet er vi rask på ballen for å minske trusselen. 
+
Rådgivning Cybersikkerhet
EMP Secure kan assistere deg i alle områder som innbefatter cybersikkerhet. Vi har erfarne medarbeidere som står klare til å finne dine svakeste punkter og implementere nødvendige tiltak. Vi er ISO27001 sertifisert og våre rådgivere kan hjelpe deg med å bli kompatibel eller sertifisert. 
+
Backup og gjenoppretting
EMP Secure leverer backup og katastrofegjenoppretting for å sikre at din organisasjon opprettholder tjenester eller raskt kan gjenoppta kritiske funksjoner etter en katastrofe. 
Vi mener alvor når det kommer til datasikkerhet. På grunn av forventet økning i datakriminalitet, har vi designet et program for å sikre kontinuerlig vekst for selskaper. Programmet vil presentere noen av de viktigste komponentene ved å håndtere dagens datakriminalitet.

Safety first komponenter