Basistest

Safety First sikkerhetstest

1/6

Kontaktinformasjon

2/6

Benytter din bedrift multifaktorautentisering på tjenester som er tilgjengelig fra Internet slik som e-post, vpn, office 365, citrix etc?

(For eksempel sms kode, app, fysisk dongle, eller sertifikat som ekstra påloggingsfaktor i tillegg til brukernavn og passord)
3/6

Har din bedrift en sentralt styrt løsning som sørger for at datamaskiner og servere blir oppdatert automatisk?

(For eksempel Intune, Endpoint Manager, System Center Configuration Manager eller tilsvarende)
4/6

Har din bedrift endepunktsbeskyttelse/antivirus med sentral overvåking?

(For eksempel Intune, Endpoint Manager, System Center Configuration Manager eller tilsvarende)
5/6

Tar din bedrift backup av alle viktige data? Benytter dere 3-2-1 prinsippet hvor man har 3 kopier som lagres på 2 ulike medier hvorav 1 kopi er lagret «off-site».

(Innebefatter backup av både filer og serverkonfigurasjoner samt eksterne tjenester som for eksempel Microsoft 365)
6/6

Har alle ansatte i din bedrift god nok kompetanse til å kunne bidra med å avverge datainnbrudd?

(Innebefatter backup av både filer og serverkonfigurasjoner samt eksterne tjenester som for eksempel Microsoft 365)

* By clicking the submit button you will send your test input to EMP Secure. Your input will be automatically assessed and you will receive a preliminary evaluation.
Thank you! Your submission has been received!
result

Your score:

13 poeng eller mindre

Du er ikke tilstrekkelig beskyttet.

Din bedrift scorer 13 poeng eller lavere, noe som betyr at det er mangler på 2 eller flere av punktene. Det betyr at det finnes flere åpenbare svakheter i sikkerhetsarbeidet som vil være viktige å korrigere. Denne testen omfatter imidlertid kun et utvalg viktige områder og vi vil derfor anbefale at det gjennomføres en grundigere og mer omfattende analyse av risiko og sårbarheter.

Ta gjerne kontakt med oss i EMP Secure dersom dere ønsker bistand.
14 poeng

Du er godt på vei, men det finnes fortsatt svakheter.

Din bedrift fikk ikke full score på alle spørsmålene. Det betyr at det finnes svakheter i sikkerhetsarbeidet som vil være viktige å korrigere.Denne testen omfatter imidlertid kun et utvalg viktige områder og vi vil derfor anbefale at det gjennomføres en grundigere og mer omfattende analyse av risiko og sårbarheter.

Ta gjerne kontakt med oss i EMP Secure dersom dere ønsker bistand.
15 poeng

Du har tatt mange forholdsregler

Din bedrift har tatt mange forholdsregler for å beskytte seg mot datainnbrudd. Denne testen omfatter imidlertid kun et utvalg viktige områder og vi vil derfor anbefale at det gjennomføres en grundigere og mer omfattende analyse av risiko og sårbarheter.

Ta gjerne kontakt med oss i EMP Secure dersom dere ønsker bistand.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Advanced test

Safety First security test

EMP Secure recommend every company to do a more extensive testing of the security systems and the security culture in their company. The advanced test is a much more comprehensive assessment of your company. The advanced test will be delivered as a final report.