Security Operations Center

For å forhindre og håndtere datakriminalitet, har EMP Secure opprettet sitt eget 24/7/365 Security Operations Center. Her benytter vi en kombinasjon av kunstig intelligens og menneskelig erfaring for å respondere på hendelser.

Møt vårt cyber SWAT team

Satt sammen av et vidt spekter av IT-sikkerhetsdrift.
+

Hacker

+

Advisor

+

CISO

+

Firefighter

+

Defender

SOC er første kontaktpunkt ved alle type hendelser, både sikkerhetsrelatert og operasjonelt. SOC-konsulentene vil assistere deg i å få oversikt over situasjonen, prioritere handlinger og tiltak og håndtere kommunikasjonslinjene. SOC-teamet er en sentral del av EMP Secures datasikkerhetsstrategi. Vi tilbyr sikkerhetsløsninger for de fleste selskaper, både private og offentlige.

Dataangrep er en stor trussel mot både private og offentlige selskaper. For å forhindre og håndtere disse truslene, har EMPSecure satt opp sitt eget 24/7/365 Security Operations Center. Vårt SOC har dedikerte ansatte som monitorerer, håndterer og stopper dataangrep ved hjelp av ny og moderne teknologi.

Kontinuerlig drift er essensielt for allemoderne selskap. For å oppnå dette, benytter vi verktøy som kombinerer kunstigintelligens og menneskelig erfaring for å prioritere handlinger og levere adekvat respons.

Vårt personell sørger for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for alle kunders IT-systemer. SOC er første kontaktpunkt for alle type hendelser, både sikkerhetsrelaterte og driftsmessige.

SOC sikkerhetsspesifikasjoner

/ Tilgjengelig 24/7/365
/ Hendelseshåndtering
/ Kontaktpunkt ved nødsituasjon
/ Sikker lokasjon
/ Dedikert telefonnummer
/ Erfarne konsulenter
/ Monitorering
/ Loggføring
/ Servicedesk utenom kontortid*
/ Skreddersydde tjenester**
/ Sikkerhetsevaluering
/ Kvalitetsevaluering
/ Rapportering
* Servicedesk utenom kontortid er tilgjengelig ved forspørsel og predefinerte kontraktsbetingelser.
** Skreddersydde tjenester utvikles og defineres i samarbeid med kunden. Prisnivå vil avhenge av omfang.
Last ned informasjon om vårt Security Operations Center
Last ned
Vi mener alvor når det kommer til datasikkerhet. På grunn av forventet økning i datakriminalitet, har vi designet et program for å sikre selskaper kontinuerlig vekst. Programmet inneholder noen av de viktigste komponentene for håndtering av dagens datakriminalitet.

Safety first-komponenter