Vi hjelper deg med overgangen til en sikker digital arbeidsflyt

Grunnmuren i en
trygg IT-drift

Tenk Safety First! La EMP Secure bidra til at din organisasjon er sikker!
Kontakt oss
Lær mer om Safety First, og hvordan vi kan hjelpe deg med å fokusere på din kjernevirksomhet.

Modernisering og digital transformasjon skaper nye muligheter. I utviklingen mot digital smidighet, er det likevel helt avgjørende å ha sikkerhet som høyeste prioritet.

Career

EMP Secure is always on the lookout for people that can help our customers grow securely by offering state-of-the-art IT services and cybersecurity.

We believe the recipe for innovation is simple, but the ingredients rare. The most important ingredient is people, and we look for those with talent, vision, and the will to follow through.
Learn more
Cloud3 er et 3-lags skyhåndteringssystem med forsterket sikkerhet. Systemet effektiviserer måten selskaper forstår og bruker skybaserte tjenester på.

EMP Secure sørger for sikker IT-drift og aktiv datasikkerhet, noe som bidrar til sikker drift og vekst for kundene våre.

Vår multiskyløsning gjør hverdagen enklere ved å tilrettelegge for en portabel arbeidsplass.

24/7/365 support

Vi forstår viktigheten av kontinuitet i driften. Derfor vil vårt supportsenter være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Enten det gjelder teknisk support eller monitorering av dine systemer, er vi der for deg når du trenger oss.

Kundereferanser

Partnere og sertifisering

Your browser is not supported.

You are currently using Internet Explorer.
This browser is not supported by the Website.

We suggest that you use one of these
following browsers:

Block Internet Explorer

If you load this page on IE it will display an overlay letting vistors know their browser is out of date. It's a simple script you can add into your sites custom code. For more content visit us on flowbase.co