Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Hatteland Gruppen sine nettsteder. Hatteland Gruppen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: hatteland.com, empsecure.com og rambase.com. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Hatteland Gruppen. Ta kontakt med vårt kundesenter for ytterligere informasjon om vilkår for disse.

Påmelding til seminar, kurs og møter
På nettsiden kan du melde deg på kurs/seminar ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. I tillegg kan vi be vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Opplysningene brukes for å registrere deg som deltaker, sende relevant informasjon, lage deltakerlister og evt fakturere konferansekostnader. Dersom du har samtykket kan opplysningene også brukes til å informere deg om kurs og seminarer. Opplysningene lagres og håndteres av medarbeidere hos Hatteland Gruppen og av selskapets godkjente samarbeidspartnere.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)
Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Google Analytics, HubSpot and Hotjar

Google Analytics
Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. https://www.google.com/policies/privacy/

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Hatteland bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte bruker.

Hotjar
Hotjar blir brukt til analyse av brukertrender og nettbruk og tilbakemelding fra brukere av nettstedet. Nettsiden www.rambase.com har en sporingskode som kontakter Hotjars servere som kjører et script mot din datamaskin eller enhet. Dette scriptet vil registrere informasjon relatert til din bruk av nettsiden. Informasjonen blir deretter sent til Hotjars servere for analyse. Hotjar samler informasjon som din ip-adresse, skjermoppløsning, hvilken nettleser du bruker, bevegelser med musen, hvilket nettsted du besøker, språkinnstillinger etc. Hotjar bruker også cookies til å lagre informasjon som ikke inneholder personopplysninger. Informasjonen som blir innhentet av Hotjar blir lagret på Hotjars servere i Irland (EU). Innhentet informasjoner underlagt Hotjars «Privacy Policy» som finnes på: https://www.hotjar.com/privacy

N.Rich
På nettstedet www.rambase.com benytter vi n.rich (http://n.rich) for målrettet reklame. For å nå tiltenkte målgrupper behandler n.rich data som kan inneholde personopplysninger som for eksempel e-postadresse, ip-adresse og brukeraktivitet på nettsiden. Disse dataene blir anonymisert eller pseudonymisert slik at de ikke kan spores direkte tilbake til deg som person.
Dersom du besøker nettsiden eller melder deg på nyhetsbrev kan vi logge din bruk av nettsiden og lagre informasjonskapsler på din datamaskin for å gjenkjenne din nettleser. Denne informasjonen kan knyttes til en unik identifikator som gjør at vi kan nå deg med målrettet reklame på andre nettsteder.
Ytterligere detaljer om n.rich og personvern finnes på: http://n.rich/privacy-notice

E-post
Hatteland’s medarbeidere benytter e-post i dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoen, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Besøkende
Liste over besøkende lagres elektronisk i maks 2 år etter besøket.

Videoovervåking
Det er montert videoovervåking med opptak på noen av bedriftens områder. Dette fremkommer med tydelig skilting på områdene.

Opplysninger om ansatte
Hatteland behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder og Jakob Hatteland Group Management AS som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, timeregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til adgangskontroll ved inn- og utpasseringer.
Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på selskapenes nettsider.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. For de tilfeller hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Personvernombud
Hatteland Gruppen har opprettet personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både kunder og ansatte i Hatteland Gruppen. Ordningen er tilrettelagt og administrert av Datatilsynet. Personvernombudet kan bistå enkeltpersoner som er registrert med personopplysninger hos Hatteland Gruppen med å ivareta deres rettigheter. Du kan kontakte personvernombudet på personvernombud@hatteland.com