IT-sikkerhet

Det er 3 primærområder det er viktig å ta hensyn til når det gjelder IT sikkerhet.

Fysisk sikkerhet

Hatteland har meget gode fysiske sikringstiltak fra et eget EMP-sikret datasenter geografiske plassert i Norge. Med etablert områdesikring, sikring av lokaler og utstyr, adgangskontroll og onsite bemanning 24/7/365 på vårt Security Operations Center (SOC) leverer vi tjenester på et svært høyt nivå.

Sikkerhet mot sosial manipulering

Sikkerheten blir aldri bedre enn det svakeste ledd, og det vil i mange tilfeller være brukerne av systemet. Det er derfor særs viktig med en god sikkerhetskultur både blant våre egne og våre kunders ansatte. Hatteland har etablerte rutiner for opplæring innenfor sikkerhet for alle våre ansatte. Våre arbeidsprosesser bærer preg av at vi alltid risikovurderer våre aktiviteter for å oppnå høy sikkerhet og kvalitet i det vi gjør.

Logisk sikkerhet

Hatteland følger godt med i dagens teknologiske utvikling og har etablert gode løsninger også for logisk sikkerhet. Logisk sikring kan igjen deles inn i mange lag og Hatteland har etablert sikkerhetsbarrierer som sikrer våre kunders informasjon, samtidig som tilgjengeligheten for autoriserte brukere er ivaretatt.

Våre kunder

Vi leverer i dag IT drift til kunder med svært høye krav til sikkerhet og samsvar med  krav i gjeldende lover og forskrifter innenfor Bank, Finans, Forsikring, Shipping, Olje, Gass m.fl.