Jobbmail på iPhone

Legge til Exchange-kontoen

Trykk på Innstillinger > Mail > Legg til konto > Exchange.

 

Fyll inn din påloggingsinformasjon

Skriv inn e-postadressen og passordet.

Koble til Exchange-tjeneren

Angi informasjon om Exhange tjeneren.

 

Synkroniseringsvalg

Du kan synkronisere Mail, kontakter og kalendere.