Etisk vs. ondsinnet hacking

Publisert
4/6/2021
Et stadig økende trusselbilde medfører at flere benytter seg av etiske hackere for å sikre sine systemer.

I nyhetene kan man ofte lese om hackere som har stjålet passord eller annen sensitiv informasjon. De har utnyttet sårbarhetene i datasystemene til selskapene for å bryte sikkerhetsmurene og skaffe seg inngang til sensitive filer. Både Stortinget, Facebook og Apple har fått kjent på hvordan det er å bli utsatt for hackerangrep, men er det så enkelt som at en hacker kun er en hacker? 

Fra talentfulle studenter til dataeksperter

På 1960- og 70-tallet var faktisk ikke hackerne drevet av økonomiske eller ondsinnede insentiver. Hackerne var ofte talentfulle studenter som hadde en kongstanke om å gjøre informasjon gratis og tilgjengelig for alle. De hadde sterke etiske verdier og ønsket å bidra til mer demokrati og økt ytringsfrihet. Etterhvert som internett og datamaskinene utviklet seg utover 2000-tallet, endret også insentivene til hackerne seg. Hackerne utviklet seg fra talentfulle studenter til dyktige programmerere som er eksperter på programvare og sårbarhet i nettverkene. 

Er hackere kun kriminelle?

Som i så mange andre deler av samfunnet er det moralen og de etiske verdiene våre som definerer handlingene våre. Det som definerer de etiske verdiene til hackerne, har en sterk sammenheng med hva målet til hackeren er. Hackeren kan være slik som de “old school” hackerne på 60- og 70-tallet som var drevet av ideologiske prinsipper som økt ytringsfrihet. De kan også ha som mål å gjøre det digitale universet til et sikrere sted eller de kan rett og slett være drevet av behovet for anerkjennelse. I motsatt tilfelle kan hackerne være drevet av ondsinnede motiverte handlinger, som for eksempel informasjonstyveri, utpressing av penger og hærverk. Siden hackerne defineres etter hvilket mål og moralske verdier de har, så har man valgt å kategorisere hackerne i “White Hats” og “Black Hats”.

White Hats vs. Black Hats

Både White Hats og Black hats er dyktige programmerere og dataeksperter som ser etter sårbarheter i programvare, operativsystem, datamaskiner, servere og i nettverkssystemer. Den store forskjellen er at en White Hat har som prinsipp å følge lover og regler. De er gjerne profesjonelle hackere som er ansatt av selskaper for å sørge for at IT-sikkerheten og beskyttelsesmekanismene fungerer som de skal.


En Black Hat handler både ulovlig og ondsinnet mot et selskap, en organisasjon eller en person. De kan jobbe alene, tilhøre profesjonelle kriminelle nettverk eller jobbe som “leiesoldater” ved å selge tjenester til kriminelle nettverk. De overholder ikke etiske verdier og tar sikte på å stjele sensitiv informasjon eller bedriftsdata. De prøver å lure brukere eller selskaper for å få penger overført til kontoer de har tilgang til. 


Tenk Safety First slik at din organisasjon er sikker!

Sikkerhetstiltakene vi er kjente med, vil om kort tid ikke lenger være tilstrekkelige. Når et selskap vokser, resulterer det i økt datamengde, større kompleksitet og flere digitale grensesnitt. Du vil bli mer eksponert for datakriminalitet. Behovet for å sikre dine data og dine verdier blir viktigere enn noensinne og er et ansvar som går på tvers av selskapet. Den beste måten å sikre trygg vekst på, er å forberede seg på scenarioer med verst tenkelig utfall. 


Er du usikker på hvor godt selskapet ditt er rigget mot ondsinnede hackere? Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg med å identifisere potensielle risikoer. Safety First.