Datasikkerhet

Datasikkerhet skal være enkelt. Det dreier seg om prinsipper og praksis for å beskytte de digitale verdiene. Ikke mer komplisert enn det.