Deteksjon

Komplette deteksjonsløsninger for å stanse dataangrep.

Managed Detection & Response

EMP Secure tilbyr en komplett deteksjonsløsning som sikrer alle våre kunders digitale systemer.

Vi kombinerer analyse av nettverkstrafikk, logger og endepunkter for å kunne gi våre kunder den beste beskyttelsen mot dataangrep. Når avvik oppdages, reagerer vi raskt og effektivt for å dempe og fjerne trusselen.

Vår løsning utnytter kombinasjonen av kunstig intelligens (AI) og menneskelig kompetanse slik at vi kan avgjøre hvilke trusler som må håndteres og hvordan. Når det oppdages unormal aktivitet responderer vi effektivt for å stanse trusselen og gjenopprette normaltilstand.

Ta kontakt

Security Operations Center

Dataangrep er en stor trussel mot både private og offentlige selskaper. For å forhindre og håndtere disse truslene, har EMP Secure satt opp sitt eget 24/7/365 Security Operations Center (SOC).

Dette er «hjertet» til vår oppdagelses- og responstjeneste, som holder et øye på alle våre kunder på tvers av landegrenser for å holde dem trygg til enhver tid. Vi overvåker skyløsninger, avdelinger, endepunkter og servere på forskjellige steder, inkludert vårt EMP-beskyttede datasenter i Norge.

Rask respons

SOC er første kontaktpunkt ved alle typer hendelser, både sikkerhetsrelatert og operasjonelt. SOC-konsulentene vil assistere deg i å få oversikt over situasjonen, prioritere handlinger og tiltak og håndtere kommunikasjonslinjene. SOC-teamet er en sentral del av EMP Secures datasikkerhetsstrategi. Vi tilbyr sikkerhetsløsninger for de fleste selskaper, både private og offentlige.

Kontinuerlig IT-drift er essensielt for alle moderne selskap. For å oppnå dette, benytter vi verktøy som kombinerer kunstig intelligens og menneskelig erfaring for å prioritere handlinger og levere god respons.

Vårt personell sørger for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for alle kunders IT-systemer.

Ta kontakt

Dette kan vi hjelpe deg med

EMP Secure kan assistere deg i alle områder som innbefatter cybersikkerhet. Vi har erfarne medarbeidere som står klare til å finne dine svakeste punkter og implementere nødvendige tiltak. Vi er ISO 27001 sertifisert og våre rådgivere kan hjelpe deg med å etterlevere standarden eller bli sertifisert.

Endepunktsikring

PC-ene til de ansatte, samt serverne, dekkes av en sikkerhetsløsning som sørger for at de ansatte kan jobbe trygt – uavhengig av lokasjon.

Microsoft-tjenester

Tjenester din bedrift benytter i Microsoft Online vil bli sikret og vårt sikkerhetsteam vil motta varsler ved hendelser.

Brukeridentitet i Azure

Sikkerheten knyttet til brukeridentiteten din i Azure vil bli ivaretatt av våre sikkerhetseksperter.

SIEM – Datasamling og analyse

EMP Secure samler inn datalogger fra kildene som gjør at sikkerhet ikke bare blir reaktiv, men også proaktiv.

Ta kontakt

Beskytt bedriften
din i dag.