IT-ordbok

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
A

Azure

Azure er en skytjeneste fra Microsoft som tilbyr ulike tjenester og produkter for å bygge, skalere og administrere applikasjoner og data på en fleksibel og åpen plattform. Det hjelper med AI, skyoverføring, dataanalyse, apputvikling og mer.

Angular

Angular er en moderne open-source TypeScript-basert utviklingsplattform.

API

API (Application Programming Interface) er et sett med regler og definisjoner som tillater forskjellige programvarer å kommunisere med hverandre. Kan tenkes på som en kelner i en restaurant som tar imot bestillinger fra kunder og leverer dem til kjøkkenet.

Automasjon

Systemer som utfører enkle eller komplekse oppgaver automatisk basert på en tidsplan, hendelse eller forespørsel.
B

Backup

Sikkerhetskopiering av dine data, slik at de ikke går tapt dersom en uheldig hendelse skulle skje som f.eks. man blir hacket, dataen blir stjålet, dataen plutselig forsvinner fra din data.

Brannmur

En brannmur er en sikkerhetsteknologi som er designet for å overvåke, filtrere og kontrollere innkommende og utgående nettverkstrafikk basert på forhåndsdefinerte sikkerhetsregler.
C

ChatGPT

Chat GPT, hvor GPT står for Generative Pre-trained Transformer, er en AI-språkmodell utviklet av OpenAI, som kan forstå og generere menneskelignende tekst basert på den informasjonen den mottar.

Cybersikkerhet

Beskyttelse av datasystemer og nettverk mot digitale "innbrudd", skade, eller andre trusler.

Cloud Computing

Bruk av fjernservere på internett for å lagre, administrere og behandle data, i stedet for en lokal server (on-prem) eller datamaskin. F.eks. å kjøre programmer fra et virtuelt lager i stedet for fra sin egen harddisk/datamaskin.

Containerisering

En teknologi som pakker en applikasjon og alt den trenger (kode, verktøy, biblioteker) for å kjøre i en "konteiner". Som å pakke alt man trenger i en reisekoffert man kan åpne hvor som helst.

Copilot

Copilot er en AI-assistent som forbedrer produktivitet og kreativitet. Du kan bruke Copilot til å effektivisere mange daglige arbeidsoppgaver, som å skrive utkast i Word, generere PowerPoint-presentasjoner, analysere Excel-tabeller, oppsummere og skrive e-poster i Outlook, og mye mer. Det er også integrert med Microsoft 365-pakken for å sikre at bedriftens data forblir sikre og private.
D

DevOps

En praksis som kombinerer programvareutvikling (dev) og IT-operasjoner (ops) for å forkorte utviklingssyklusen og levere høykvalitetsprogramvare kontinuerlig. Som en slags "bro" mellom utviklere og driftere av programvare.

Datavarehus

Et stort lager av data samlet fra mange kilder, og som blir brukt til bl.a. analyser og rapportering. Som et slags gigantisk bibliotek hvor dataene er systematisk organisert for enkelt oppslag.
E

Endepunkt

Endepunkt refererer til enheter som er tilkoblet nettverket, som datamaskiner, mobile enheter, printere, IoT-enheter og andre typer enheter.

Etisk hacking

Etisk hacking er planlagt hacking med hensikt å teste hvor sikkert et system, nettverk eller applikasjon er, for å forbedre en organisasjons sikkerhetstiltak. En etisk hacker er da en sikkerhetsekspert som utfører etisk hacking.
F

FTP

File Transfer Protocol (FTP) er en nettverksprotokoll for overføring av filer fra en "klient" til en "server".
G

Gemini

Gemini, tidligere kjent som Bard, er en generativ AI-modell fra Google som kan brukes til å brainstorme ideer og skrive tekst.
H

Hacking

Hacking er et begrep som ofte benyttes synonymt med datakriminalitet. En hacker skaffer seg illegal tilgang til IT-systemer for å tappe sensitiv informasjon, ødelegge eller låse data.

Hardware

Hardware er de fysiske komponentene i en datamaskin eller annet elektronisk system. Dette kan inkludere alt fra skjermen du ser på, til eksterne enheter som webkameraer, og interne komponenter som CPU, harddisk og RAM.
I

IRT

Incident Response Team (IRT) er det teamet som har i oppgave å reagere på og ta seg av sikkerhetshendelser.
J

JavaScript

JavaScript er et programmeringsspråk som ofte brukes til å lage interaktive effekter innenfor nettsider. JavaScript gjør det mulig for utviklere å implementere komplekse funksjoner på websider, fra å vise tidspunktet i sanntid til å kjøre spill direkte i nettleseren.
K

Kryptografi

Bruk av koder og kryptering for å beskytte informasjon og/eller kommunikasjon. Som å skrive beskjeder kun mottakeren kan forstå.

Kubernetes

Kubernetes er en container-plattform som automatiserer utrulling, skalering og håndtering av containeriserte applikasjoner, og den sørger for at applikasjoner kjører jevnt selv om enkelte containere eller maskiner feiler.
L

Løsepengevirus

Et løsepengevirus er en type skadelig programvare (skadevare). Når det kommer seg inn på en enhet, sprer det seg gjennom systemene og låser alt. Angriperne vil så kreve løsepenger for å låse alt opp igjen.
M

Maskinlæring

En type kunstig intelligens hvor datamaskiner kan lære og forbedre seg fra erfaring uten å være eksplisitt programmert. For eksempel, er det som å gi en datamaskin evnen til å lære å spille sjakk gjennom at den aktivt spiller mange spill.
O

Operativsystem

Et operativsystem (OS) er den grunnleggende programvaren på en datamaskin som tildeler de forskjellige ressursene i datamaskinen til andre programmer. Et operativsystem er programvaren som styrer en datamaskins grunnleggende funksjoner, som å planlegge oppgaver, kjøre applikasjoner og kontrollere periferiutstyr.
P

PAM

Privileged Access Management (PAM) er en identitetssikkerhetsløsning som hjelper organisasjoner med å beskytte seg mot cybertrusler ved å overvåke, oppdage og forhindre uautorisert privilegert tilgang til kritiske ressurser. PAM gir deg synlighet i hvem som bruker privilegerte kontoer og hva de gjør mens de er logget på.

PIM

Privileged Identity Management (PIM) er en identitetssikkerhetsløsning som bidrar til å beskytte organisasjoner mot cybertrusler ved å overvåke, oppdage og forhindre uautorisert privilegert tilgang til kritiske ressurser ¹. PIM gir deg tids- og godkjenningsbasert rolleaktivering for å redusere risikoen for overdreven, unødvendig eller misbrukt tilgang til viktige ressurser for organisasjonen

Penetrasjonstesting

En penetrasjonstest, også kjent som en pentest, er en sikkerhetsevaluering som utfører simulerte cyberangrep for å identifisere sårbarheter i et datasystem. Målet er å oppdage svakheter og sikkerhetshull i en organisasjon før skadelige hackere gjør det.
R

Redundans

Redundans er at en har flere systemer som utfører samme type oppgave, som fungerer som en backup dersom det ene systemet skulle slutte å virke. Redundans øker stabilitet, pålitelighet og driftsikkerhet.
S

SOC

SOC (Security Operations Center) er et sikkerhetsoperasjonssenter som er ansvarlig for å overvåke IT-systemer og beskytte en bedrift mot cybertrusler. En SOC består av cybersikkerhetseksperter som overvåker og håndterer IT-sikkerhetsrelaterte hendelser 24/7.

SSO

SSO er en forkortelse for Single Sign-On. SSO er en autentiseringsmetode som kan benytte ett sett med brukernavn og passord for å logge på flere tjenester, som for eksempel Microsoft, Facebook og EMP Secure sin kundeportal. Når en er pålogget én av tjenestene så trenger en ikke å logge på flere ganger mot de andre tjenestene.

Skytjeneste

En digital tjeneste som gir tilgang til en skalerbar og fleksibel samling av delbare databehandlingsressurser.

SQL

SQL, eller Structured Query Language, er et programmeringsspråk som brukes til å håndtere data i relasjonelle databasestyringssystemer (RDBMS). Det er spesielt nyttig for å håndtere strukturerte data, det vil si data som inneholder relasjoner mellom enheter og variabler.
U

UI (User Interface)

UI, eller brukergrensesnitt på norsk, refererer til måten en bruker og et datasystem samhandler på, spesielt bruken av inndataenheter og programvare.
V

VPN

VPN (Virtual Private Network) er en teknologi som lager en slags "tunnell" over et nettverket for å kryptere data, skjule brukerens IP- adresse, og dermed lage en sikker forbindelse.

Virtualisering

Opprettelsen av en virtuell versjon av noe; kan være en server, et lagringssystem, et nettverk eller til og med et operativsystem. Som å ha flere mindre datamaskiner inni en annen datamaskin som kjører uavhengig av hverandre.
W

Windows Hello

Windows Hello er en sikkerhetsfunksjon som lar deg få øyeblikkelig tilgang til Windows-enheter ved hjelp av en PIN-kode, ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk. Det er en mer personlig og sikrere måte å logge på.