Forebyggende arbeid og sikkerhetskultur

Selskaper som investerer i datasikkerhet og informasjonssikkerhet baserer som regel investeringene på teknologi, men glemmer ofte det menneskelige aspektet av det - som fortsatt er den største cyber-risikoen i mange organisasjoner.

Arbeidstakere er daglig innom flere av organisasjonens maskiner, nettverk og systemer, og de spiller derfor en vesentlig rolle i det å sikre bedriftens it-sikkerhet.

Vi har lang erfaring med datasikkerhet og dyktige fageksperter som står klare til å hjelpe deg beskytte bedriften mot cyber angrep.

Ta kontakt

Sikkerhetsanalyse

Ikke la hackere stjele verdifull data. En god analyse vil avdekke eventuelle hull i ditt sikkerhetssystem, og kan spare din bedrift for mye tid, frustrasjon og store kostnader.

Vi tar en grundig gjennomgang av dine systemer og rutiner. Med bakgrunn i funnene setter vi opp forslag og anbefalinger til sikkerhetstiltak, for å forbedre bedriftens IT-sikkerhet. Funn og anbefalte tiltak blir så samlet i en enkel rapport.

• Webtjenester, kundeportaler
• Servere
• Brannmur
• Antivirus

• Patch
• Backup-løsninger
• Skytjenester
• Interne rutiner

Ta kontakt

Penetrasjonstesting

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sikkerhetstesting – alt fra sårbarhetstesting til mer avanserte tjenester innen etisk hacking. Vårt tilbud inkluderer intern/ekstern nettverksskanning, web-app testing, Wi-Fi evaluering og phishing-tester.

Les mer om etisk hacking

Rådgivning

EMP Secure kan assistere deg i alle områder som innbefatter cybersikkerhet. Vi har erfarne medarbeidere som står klare til å finne dine svakeste punkter og implementere nødvendige tiltak. Vi er ISO 27001 sertifisert og våre sikkerhetsrådgivere kan hjelpe deg med å bli kompatibel eller sertifisert.

Ta kontakt

Opplæring

En av de største truslene mot bedriftens it-sikkerhet er forsøk på å lure ansatte til å oppgi sensitiv informasjon. En informert arbeidsstyrke gir et sikrere system.

Vi tilbyr on-site foredrag kombinert med digitale treningsprogrammer. Vi anbefaler forskjellige tester for å øke bevissthet rundt cyber-sikkerheten til din organisasjon.

Ta kontakt

Er du interessert i å vite hvordan du kan forebygge dataangrep?

Karin Pedersen
Cyber Security Advisor