Forebygging

Forebyggende tiltak og sikkerhetsanalyser.

Forebyggende arbeid og sikkerhetskultur

Selskaper som investerer i datasikkerhet og informasjonssikkerhet baserer som regel investeringene på teknologi, men glemmer ofte det menneskelige aspektet av det - som fortsatt er den største cyber-risikoen i mange organisasjoner.

Arbeidstakere er daglig innom flere av organisasjonens maskiner, nettverk og systemer, og de spiller derfor en vesentlig rolle i det å sikre bedriftens IT-sikkerhet.

Vi har lang erfaring med datasikkerhet og dyktige fageksperter som står klare til å hjelpe deg beskytte bedriften mot dataangrep.

Ta kontakt

Sikkerhetsanalyse

Ikke la hackere stjele verdifull data. En god analyse vil avdekke eventuelle hull i ditt sikkerhetssystem, og kan spare din bedrift for mye tid, frustrasjon og store kostnader.

Vi tar en grundig gjennomgang av dine systemer og rutiner. Med bakgrunn i funnene setter vi opp forslag og anbefalinger til sikkerhetstiltak, for å forbedre bedriftens IT-sikkerhet. Funn og anbefalte tiltak blir så samlet i en enkel rapport.

• Webtjenester, kundeportaler
• Servere
• Brannmur
• Antivirus

• Patch
• Backup-løsninger
• Skytjenester
• Interne rutiner

Ta kontakt

Penetrasjonstesting

Et selskap vil alltid være eksponert mot sårbarheter, enten om de er tekniske eller menneskelige. Derfor er øvelse på hvordan man effektivt håndterer hendelser en nødvendighet for ethvert moderne selskap.

Våre sikkerhetseksperter kan bistå med kontroll og validering av bedriftens sikkerhetssystemer. Vårt tilbud inkluderer Red-team, Penetrasjonstesting og Sårbarhetshåndtering.

Rådgivning

EMP Secure kan assistere deg i alle områder som innbefatter datasikkerhet. Vi har erfarne medarbeidere som står klare til å finne dine svakeste punkter og implementere nødvendige tiltak.

Vi er ISO 27001 sertifisert og våre sikkerhetsrådgivere kan hjelpe deg med å bli kompatibel eller sertifisert.

Ta kontakt

Opplæring

En av de største truslene mot bedriftens IT-sikkerhet er forsøk på å lure ansatte til å oppgi sensitiv informasjon. En informert arbeidsstyrke gir et sikrere system.

Vi tilbyr on-site foredrag kombinert med digitale treningsprogrammer. Vi anbefaler forskjellige tester for å øke bevissthet rundt datasikkerheten til din organisasjon.


Ønsker du en gratis demo? Legg inn dine detaljer her

Beskytt bedriften
din i dag.