Leverandører og partnere

Våre partnere

Retningslinjer for adferd og etikk for leverandører og forretningspartnere

Høy integritet, viljen til å skape og stolthet i arbeidet har brakt oss langt. Men suksessen vår avhenger like mye av tilliten til våre ansatte, datterselskaper, leverandører og kunder. I alle våre relasjoner er vi forpliktet til integritet og de høyeste etiske standarder. Vennligst les mer i våre etiske retningslinjer om forventninger og krav til etisk oppførsel.

Retningslinjer for adferd og etikk (PDF)

Faktureringsinformasjon

Fakturaformat
EMP Secure ønsker alle faktura tilsendt elektronisk, primært i EHF format. Leverandører som ikke kan sende EHF fakturaer gjennom egne systemer bes i stedet om å sende faktura på e-post til adressen invoice@empsecure.com.

Krav til merking av faktura
Alle fakturaer skal være merket med et SPO nummer (Supplier Purchase Order), samt navn på bestiller i EMP Secure. Vi viser ellers til krav til salgsdokumentasjon som følger av Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8. For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene. Dette vil kunne føre til forsinket betaling og EMP Secure aksepterer ikke gebyr og renteberegning i denne sammenheng.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser som er avtalt i skriftlige avtaler gjelder. Om ikke annet er avtalt gjelder 45 dagers betalingsfrist for både for eksisterende og nye leverandører. Ingen rentenotaer eller inkassogebyr aksepteres dersom mottatt faktura har feil betalingsbetingelser. Forsinkelsesrenter på <= NOK 200,- betales normalt ikke. Disse betalingsbetingelsene bidrar til en effektiv fakturabehandling mellom partene. Vi håper på forståelse for dette og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Support

Spørsmål om EHF fakturering eller fakturainnhold.