Hvordan sikkerhetskonsulent Lotta Grønstøl håndterer trusler mot digital sikkerhet

Publisert
4/4/2023
I 2021 startet Lotta Regina Grønstøl som operatør ved EMP Secures Security Operations Center. I en slik rolle dreier arbeidet seg i hovedsak om overvåkning, varsling og håndtering av sikkerhetshendelser. Nå, halvannet år senere, er Lotta godt inni rollen som sikkerhetskonsulent, hvor hun i større grad jobber med forebyggende sikkerhet. Vi tok en prat med henne for å høre mer om hennes arbeidshverdag og om hvorfor datasikkerhet er så viktig.

Hva er stillingstittelen din og hva er dine fokusområder? 

- Jeg jobber som sikkerhetskonsulent med fokus på forebyggende arbeid.

 

Hvordan kan man beskytte seg mot cyberangrep?

- Først må man vite hva man trenger å beskytte. Hva er viktig? Hva kan vi ikke klare oss uten? Så må man finne en løsning for å beskytte disse verdiene. Det kan være tekniske, fysiske og organisatoriske løsninger og helst i samspill. Opplæring av ansatte i sikker bruk av IT gjennom Awareness training er kjempeviktig for å begrense potensielle angrep.

 

Vår Awareness Training er en e-læringsløsning som passer alle bedrifter. Målet med løsningen er å øke ansattes bevissthet og kompetanse rundt forsvarlig håndtering av IT-sikkerhet og persondata.

 

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?

- Ganske varierende. Jeg hjelper kundene våre med å sette opp sikkerhetspolicyer og implementerer endringer for økt sikkerhet. Jeg kommer med forslag og så blir vi sammen enige om hvilke tiltak som passer for kunden.

Vi tilbyr IT-tjenester og datasikkerhetsløsninger som sikrer våre kunders drift og fremgang.

 

Hva motiverte deg til å bygge en karriere innen IT og datasikkerhet?

- Det er en veldig spennende og viktig bransje som berører de fleste områder i samfunnet. Alt fra energiforsyning nasjonalt til loggføring av turen du går i skogen.

 

Økt digitalisering i samfunnet gjør datasikkerhet viktigere enn noensinne. Det er en innovativ bransje som man kan konstant øke kompetansen sin i, og behovet for dyktige ansatte blir bare høyere.

 

Hvorfor er datasikkerhet viktig for en bedrift?

- Det handler jo om å beskytte verdiene til bedriften. Det er en selvfølge at man har lås på døren og alarmsystem for å beskytte fysiske verdier, men i dag er digitale innbrudd minst like vanlige som fysiske. Da er det viktig å bruke ressurser på å beskytte de digitale verdiene.

 

Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om i risikorapporten for 2023.

 

Har du et tips for å ikke bli svindlerens neste offer?

- Vær årvåken og litt skeptisk. Hvis noe virker for godt til å være sant, er det mest sannsynlig det.

Les mer om hvordan du kan forebygge cyberangrep her.

Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager