Revitaliser og effektiviser arbeidshverdagen med Microsoft Copilot

Publisert
17/10/2023
I den konstante strømmen av teknologiske innovasjoner står IT-drift som selve livsnerven for organisasjoners effektivitet og sikkerhet. EMP Secure har satt et målrettet søkelys på Microsoft Copilot for å optimalisere kunders IT-drift og arbeidshverdag.

Hva er Microsoft Copilot?

Microsoft Copilot representerer en banebrytende tilnærming til arbeidsprosesser ved å kombinere kunstig intelligens og store språkmodeller. Integrert sømløst med Microsoft 365, fungerer Copilot som en digital assistent over applikasjoner som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams og Power Platform. Dette verktøyet tilbyr en unik mulighet for bedrifter til å forbedre produktivitet og samarbeid.

Med å automatisere hverdagen i større grad med Microsoft Copilot, kan en sømløst få bistand til å utføre repetitive og monotone arbeidsoppgaver som ellers spiser tiden fra en allerede travel arbeidshverdag. Bruk denne assistenten til blant annet:

Effektivisering av Oppgaver:

  • Automatisering av gjentakende oppgaver
  • Optimalisering av arbeidsprosesser

Sikkerhet og Beslutningsstøtte:

  • Intelligente sikkerhetsfunksjoner
  • Generering av innsikt for informerte og veloverveide beslutninger

Prosjektstyring og rapportering:

  • Generer møtereferat og sammendrag fra ulike prosjekter
  • Konverter data til fullverdige rapporter eller presentasjoner for enkel kommunikasjon

Se Microsoft Copilot i arbeid

Din digitale AI-assistent

Microsoft Copilot blir lansert for enterprise kunder 1. november. Dette innovative verktøyet markerer en ny æra innen digital assistanse. Uavhengig av din virksomhetstype er det på høy tid å begynne forberedelsene, da Copilot ikke bare forstår ditt naturlige språk, men har også tilgang til dine data uten at du trenger å ha kjennskap til deres nøyaktige plassering. Sikkerhetsfunksjoner i Copilot bidrar til å beskytte mot mulige trusler.


Det banebrytende aspektet ved Copilot er dens evne til å være en digital assistent som opererer på et høyere nivå av forståelse, og derfor er det nødvendig med grundige forberedelser fra din side og din virksomhet. Dette inkluderer å sikre at Copilot blir implementert på en trygg og overensstemmende måte, for å utnytte det fulle potensialet i dette verktøyet. Copilots unike egenskaper utfordrer oss til å tilpasse oss fremtiden allerede nå.

Fremtidssikker IT-drift

EMP Secure forstår at en vellykket IT-drift ikke bare handler om teknologi, men også om å ta i bruk innovative verktøy som Microsoft Copilot. Som dedikert leverandør av IT-løsninger har EMP Secure en visjon om å skape en fremtidssikker IT-infrastruktur for deres kunder.

Ta skrittet mot en mer effektiv IT-drift med Microsoft Copilot, og la EMP Secure være din guide gjennom denne digitale transformasjonen.

Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager