3 enkle tips om datasikkerhet fra Karin

Publisert
19/5/2022
I EMP Secure skal vi gjøre det enkelt å forstå datasikkerhet. Hva er god sikkerhet? Hva har man behov for? Hvordan kommer man i gang? Vi skal legge til rette for at bedrifter forstår bedre hva som må til for å beskytte verdiene sine. Les om Karins tips her.

Hva er din bakgrunn og rolle?

Jeg er Cyber Security Advisor i EMP Secure. Fra tidligere har jeg en mastergrad i sikkerhet og har blant annet jobbet med IT-sikkerhet i olje- og gassbransjen. I min rolle dreier det seg særlig om å forstå kundenes behov. Dette omfatter behovene kundene selv kjenner til, men også de behovene kundene ikke en gang visste at de hadde. Særlig den siste biten der syns jeg er spesielt givende.

 

Med utgangspunkt i kundenes behov kan vi foreslå og implementere sikkerhetsløsninger som står i stil med kundenes ambisjoner og strategi for IT-sikkerhet. En viktig del av min rolle blir da å gjøre datasikkerhet enkelt å forstå for kundene.

 

Hva er det viktigste med datasikkerhet?

Det viktigste er å velge sikkerhetsløsninger som passer for akkurat din virksomhet. For å komme dit må en i første omgang kjenne egen virksomhet og de prosessene som er avgjørende for at hjulene går rundt – de kritiske operasjonene. I praksis handler det om å ta seg tid til å vurdere verdiene sine med hensyn til risiko. Dette er ulikt avhengig av bransje, størrelse og kompleksitet. Når dette er på plass kan vi i EMP Secure tilby løsninger som samsvarer med vårekunders behov.

 

Som sikkerhetsrådgiver, har du noen gode råd til hvordan man kommer i gang?

For å komme i gang anbefaler jeg nettopp det med å utføre en grundig vurdering av behovet for datasikkerhet. Dette er viktig for å finne balansegangen mellom sikkerhet og produktivitet. Her kan vi med utgangspunkt i vurderingen foreslå og implementere løsningen som passer best for akkurat din organisasjon.

 

Jeg vil også minne om at de største datasikkerhetsrisikoene i mange organisasjoner fortsatt er relatert til det menneskelige aspektet. Veletablerte og oppdaterte rutiner og systemer, samt kontinuerlig søkelys på opplæring og kunnskapsheving vil utgjøre en sentral brikke i kampen mot datakriminalitet. Jeg vil råde absolutt alle virksomheter til å prioritere arbeid rettet mot ansattes forutsetninger til å beskytte virksomheten mot sikkerhetsbrudd.

 

Ellers vil jeg på generelt grunnlag anbefale virksomheter å holde et øye med digitale trender og det stadig utviklende trusselbildet. Vi har oppdatert kunnskap, men det er du som kjenner din virksomhet aller best. Du kan ta kontakt med oss når som helst, og vi kan da sammen sørge for at din virksomhets datasikkerhet er på et riktig nivå.

 

Ta kontakt med Karin her for en prat.

karin.pedersen@hatteland.com

+47 91 91 82 26

Beskytt bedriften
din i dag

Kontakt oss
Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager