Bevissthetstrening – en viktig del av bedriftens IT-strategi

Publisert
12/9/2023
Visste du at hele 9 av 10 sikkerhetsbrudd kan spores direkte tilbake til ansattes uvitenhet?
I dagens raskt skiftende digitale landskap har cybersikkerhet blitt en bekymring for bedrifter i alle størrelser. Med økende frekvens av sofistikerte cyberangrep er det avgjørende for organisasjoner å vedta omfattende strategier som går utover bare tekniske tiltak. Her kommer bevissthetstrening inn som en viktig komponent i en solid cybersikkerhetstilnærming. Ved å skape et høyt bevissthetsnivå blant dine ansatte styrker du bedriftens IT-sikkerhet.

– Lenger nede i dette innlegget kan du trykke deg videre til en gratis prøveversjon av, vår samarbeidspartner, CyberPilots bevissthetstrening

Hva er bevissthetstrening?

 

Bevissthetstrening refererer til utdanningsinitiativer designet for å gi ansatte kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å gjenkjenne og håndtere cybersikkerhetstrusler på en effektiv måte. Bevissthetstreningen lærer ansatte om potensielle risikoer, viktigheten av sikre praksiser og hvordan deres handlinger enten kan styrke eller svekke selskapets cybersikkerhetstilstand.

 

Hvorfor er bevissthetstrening avgjørende?

 

Det menneskelige elementet: Mens teknologiske fremskritt fortsetter å forme cybersikkerhetslandskapet, forblir det menneskelige elementet et sårbart punktfor inntrengning for cyberangrep. Hele 9 av 10 sikkerhetsbrudd kan spores direkte tilbake til ansattes uvitenhet. Hackere utnytter ofte menneskelig atferd, for eksempel å klikke på skadelige lenker eller dele sensitive opplysninger utilsiktet, for å oppnå uautorisert tilgang.

 

Et skiftende trussellandskap: Taktikkene som benyttes av cyberkriminelle, utvikler seg stadig. Med nye og sofistikerte angrepstyper som dukker opp regelmessig, må organisasjoner sikre at deres ansatte er godt rustet til å identifisere og begrense disse truslene.

 

Kostnadseffektivitet: Å investere i bevissthetstrening er et kostnadseffektivt tiltak sammenlignet med de potensielle tapene som oppstår på grunn av et vellykket cyberangrep. Ved å forhindre hendelser før de skjer, kan bedrifter spare betydelige ressurser som ellers ville blitt brukt på gjenoppretting og juridiske tiltak.

 

Overholdelse av reguleringer: Mangebransjer er bundet av strenge datavern reguleringer. Tilstrekkelig bevissthetstrening sikrer at ansatte forstår disse reguleringene og viktigheten av å overholde dem, og reduserer risikoen for kostbare juridiske konsekvenser.

 

Dyrking av en cybersikkerhetskultur: Å etablere en kultur for cybersikkerhet innen organisasjonen fremmer et miljø der hver ansatt tar ansvar for å beskytte sensitiv informasjon. Denne kollektive innsatsen styrker den generelle sikkerhetstilstanden.EMP SECURE's engasjement

 

EMP Secure forstår at en helhetlig cybersikkerhetstilnærming innebærer både teknologiske løsninger og menneskelig bevissthet. Som en dedikert leverandør av IT-løsninger og cybersikkerhet, går selskapet ekstra langt for å tilby omfattende bevissthetstrening til sine kunder.

 

Vi inviterer deg derfor til å prøve CyberPilots nettbaserte bevissthetstrening. Vår samarbeidspartner, CyberPilot, har i alt over 35 korte kurs som har som mål å lære dine ansatte om IT-sikkerhet og etterlevelse av GDPR. Nedenfor ser du deler av kursene CyberPilot tilbyr.

Registrer deg for en gratis prøveversjon av deres bevissthetstrening her: https://www.cyberpilot.io/no/free-trial-awareness-training-emp-secure

Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager