Datasikkerhet for bedrifter, mer enn bare IT-drift

Publisert
16/1/2024
Datasikkerhet er en kritisk komponent i moderne forretningsdrift, og desto viktigere blir det å anerkjenne dets betydning. Mens IT-drift står som ryggraden i en virksomhet, er det datasikkerheten som beskytter denne ryggraden mot eksterne trusler.

Hva er datasikkerhet?

Datasikkerhet handler om mer enn bare IT-sikkerhet. Det omfatter beskyttelse av sensitiv informasjon og infrastruktur. Den sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av viktig forretningsinformasjon og personopplysninger. Dette er informasjon som ofte lagres på servere, bærbare enheter, og i cloud services.
 


Vi har en bredde av leveranser innen IT-sikkerhet og IT-drift, og er spesielt sterke i grensesnittet mellom sikkerhet og drift, sier Stig Roar Lier Habbestad, CEO EMP Secure.

Cybersikkerhet vs. informasjonssikkerhet

Mens cybersikkerhet fokuserer på beskyttelse av IT-systemer, dekker informasjonssikkerhet både fysisk og digital informasjon. I en tid hvor skytjenester blir stadig mer sentrale, blir cybersikkerhet et essensielt aspekt av datasikkerheten til en bedrift.
 

Integrering av innovative teknologiske løsninger

Teknologien utvikler seg stadig med stormskritt, og integrering av innovative løsninger som eksempelvis Microsoft Copilot står sentralt for å optimalisere arbeidsprosesser og forbedre produktiviteten. Disse verktøyene bidrar ikke bare til økt effektivitet, men også til å styrke virksomhetens datasikkerhet. Ved å anvende slike avanserte løsninger, kan bedrifter proaktivt overvåke og håndtere potensielle sikkerhetstrusler før de utvikler seg til kritiske problemer, og sikre at deres data er godt beskyttet mot stadig skiftende cybertrusler.
 

Proaktiv for fremtidens utfordringer

Datasikkerhet er avgjørende for suksess, og det er essensielt for bedrifter å ikke bare møte dagens sikkerhetsstandarder, men også forberede seg for fremtidens utfordringer. Ved å ta i bruk og tilpasse seg nye sikkerhetsteknologier og metoder, kan organisasjoner sikre sin nåværende drift samt støtte sin fremtidige vekst og innovasjon.
 

«Sikkerhet er sterkt integrert i driftsløsningene våre» - sier Habbestad

Å forstå og iverksette prinsipper for god datasikkerhet er nøkkelen til å sikre at en virksomhet ikke bare overlever, men trives i et digitalt dominert landskap.
 

Datasikkerhet som hjørnesteinen i en effektiv IT-drift

Datasikkerhet står sentralt i opprettholdelsen av en robust og effektiv IT-drift. Den fungerer som et skjold som beskytter verdifulle data mot stadig skiftende cybertrusler og sikkerhetsrisikoer. Ved å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av kritisk informasjon, legger en solid datasikkerhetsstrategi grunnlaget for en IT-drift som er både sikker og dynamisk. Dette er essensielt for bedrifter i en tid hvor data ikke bare driver daglig virksomhet, men også former fremtidige vekstmuligheter.

Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager