Bli Copilot Ready - Klargjør bedriften for Microsoft Copilot

Publisert
2/1/2024
I en tid hvor kunstig intelligens (AI) revolusjonerer arbeidsplassen, er det essensielt for bedrifter å forstå og omfavne disse teknologiene. Microsoft Copilot er et eksempel på et AI-verktøy som kan forbedre produktivitet og kreativitet. For å maksimere verktøyets potensial, er det avgjørende å følge nøye definerte skritt.

Steg 1: Definer din AI-strategi

Når man vurderer integreringen av AI-verktøy som Microsoft Copilot i bedriftens daglige operasjoner, begynner man med å definere en strategi som kartlegger bedriftens behov for slike verktøy. Det innebærer å fastslå om hele organisasjonen eller spesifikke avdelinger vil ha fordeler av å ta i bruk Copilot, og om det er nødvendig å etablere en testgruppe før en bredere implementering. Kort fortalt:

  • Vurder behovet
  • Identifiser brukergruppe
  • Gjennomfør tester

Steg 2: Utvid kunnskap om AI og Copilot

Etter strategien er på plass, er neste trinn å bygge opp en dypere forståelse av Copilot blant de ansatte. Dette kan inkludere å gjennomgå og sette opp nødvendige sikkerhetstiltak, bestemme hvilke data som skal gjøres tilgjengelig for AI-verktøyet, og definere hvilke begrensninger som skal settes for å sikre dataene. For å sikre at de ansatte er godt forberedt, kan det være nyttig å organisere workshops som øker deres kompetanse og tillit til å ta i bruk det nye verktøyet. Kort fortalt:

  • Gjennomgå sikkerhetstiltak
  • Avgjør datatilgjengelighet
  • Sikre dataene
  • Organiser workshops

Steg 3: Realiser og iverksett

Det siste steget er å realisere og iverksette integreringen av Copilot i bedriftens daglige virksomhet. Dette innebærer å ta de siste forberedende trinnene for å sikre at alt fungerer som det skal før verktøyet blir gjort bredt tilgjengelig for ansatte. Det er viktig å sikre at alt forarbeid er gjennomført og at løsningen fungerer optimalt før den tas i bruk. Kort fortalt:

  • Forbered godt før implementering
  • Kvalitetskontroll


Transformer arbeidsdagen i din bedrift

For prosjektstyring og rapportering, kan Microsoft Copilot omdanne komplekse datasett til fullverdige rapporter eller presentasjoner. Verktøyet kan også generere møtereferat og sammendrag fra ulike prosjekter, noe som forenkler kommunikasjonen og sikrer at alle teammedlemmer er oppdatert og synkroniserte. Med Copilot, blir veien fra data til avgjørelse både kortere og klarere, noe som gir en mer strømlinjeformet og produktiv arbeidsflyt. Med dette, får bedriften mulighet til å transformere arbeidsdagen gjennom automatisering av repetitive oppgaver, samt styrke datasikkerheten og effektivisere prosjektstyring. Copilot gir dyptgående innsikt for kritiske beslutninger, frigjør tid for økt verdiskapning og sikrer at teamet ditt fokuserer på strategiske mål.
 

Implementer Microsoft Copilot

Implementeringen av AI-verktøy som Microsoft Copilot krever en strategisk tilnærming. Bedrifter må være forberedt på å oppgradere sine ansattes kompetanse, sikre tilstrekkelig datasikkerhet og ha klare planer for integrasjonen av AI i sine daglige operasjoner. Med disse stegene kan bedrifter ikke bare innføre AI, men også kapitalisere på de mange fordelene det gir for å styrke sin posisjon i markedet. Ved å følge disse stegene, kan bedrifter ikke bare innføre AI på en måte som er tilpasset deres unike behov, men også maksimere fordelene som disse kraftfulle verktøyene tilbyr.

Vi i EMP Secure står klare til å hjelpe alle våre kunder på deres AI-reise. Fyll ut skjemaet nedenfor, så holder vi deg oppdatert om Microsoft Copilot.


 

Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager