Microsoft Copilot - hva kan den brukes til?

Publisert
1/3/2024
Følelsen av å drukne i dokumenter, e-poster og møter kan være noe alle kjenner seg igjen i. Effektivitetsjaget i arbeidslivet krever smarte løsninger, og her kommer Microsoft Copilot inn i bildet som en del av Microsoft 365. Copilot er ikke bare enda et verktøy i verktøykassen for din IT-drift. Det er som å ha en ekstra kollega som tar seg av de tidkrevende og repetitive oppgavene, slik at du kan bruke tiden din smartere. 

Hva er Copilot for Microsoft 365?

Copilot for Microsoft 365 er drevet av kunstig intelligens (AI) og er designet for å være din AI-assistent i arbeidshverdagen som jobber side om side med deg i appene du bruker hver dag. Enten det er å skrive en rapport, finne den perfekte formuleringen for en e-post, eller samle innhold fra flere dokumenter, har du Copilot i ryggen. 

Microsoft Teams integrated with Microsoft Copilot

Effektive møter og samarbeid i Microsoft Teams 

Med Copilot kan du få en oppsummering av de viktigste diskusjonene eller hovedpoengene i et møte, og få generert et møtenotat. Med Copilot kan du få en oppsummering av møtenotatene dine i det formatet du selv ønsker. I tillegg kan du be Copilot fremheve de viktigste temaene i en samtale dine. Med Copilot i Teams kan du: 

 • Lage møtenotater i sanntid i Teams.
 • Få referat fra Teams-møter du ikke hadde mulighet til å være med på.
 • Oppsummere opptil 30 dager av chatloggen.
 • Få oversikt over samtaleemner og oppfølgingspunkter i Teams.

Microsoft Outlook integrated with Microsoft Copilot

Få hjelp med e-poster i Microsoft Outlook

Copilot kan tilby veiledning og komme med forslag til tone og språk, klarhet, og leserens følelser for å utforme en e-post på best mulig måte i Outlook. Copilot kan være en rådgivende sparringspartner for deg når du skriver e-post. Programmet kan foreslå ulike løsninger slik at du kan utforme en god e post i Outlook. Dette er nå tilgjengelig i nye Outlook for Windows:

 • Oppsummere en lang e-posttråd.
 • Foreslå et utkast til svar på en e-post.
 • Omformulere egne setninger.

Microsoft Word integrated with Microsoft Copilot

Jobb raskere med Microsoft Word

Copilot kan hjelpe deg med å skrive et utkast til f.eks. et tilbudsbrev, produktbeskrivelse, mm. Med Copilot i Word kan du: 

 • Utarbeide et første utkast basert på din forespørsel til Copilot eller basert på eksisterende dokumenter.
 • Oppsummere et dokument.
 • Utarbeide et møtereferat basert på en transkripsjonsfil fra Teams.

Microsoft PowerPoint integrated with Microsoft Copilot

Få bedre struktur og organisering i Microsoft PowerPoint

Ved å bruke Copilot i PowerPoint, får du muligheten til å gjøre endringer for tydeligere struktur, eller rett og slett oppsummere hele presentasjonen for deg. Med Copilot i PowerPoint kan du: 

 • Generere en presentasjon basert på et Word-dokument.
 • Komme med forslag til både illustrasjoner og maler.
 • Gjøre endringer underveis på ulike slides.

Et tips er å be Copilot lage en presentasjon basert på en fil du allerede har. Hvis filen inneholder tekst og bilde, vil det bli lettere å få en bra presentasjon. 

Microsoft Excel integrated with Microsoft Copilot

Få kreativ input i Microsoft Excel

Dersom du ønsker å visualisere data i regnearket ditt på en mer oversiktlig måte, kan du be Copilot om å lage et oversiktlig diagram med en enkel forespørsel. Skriv direkte i Copilot f.eks.: «Lag et diagram som viser fortjenestemarginen for hver produktkategori de siste tre årene». I Excel kan du bruke Copilot til å:

 • Opprette en prosjektplan eller et dashboard.
 • Analysere datatabeller og dra konklusjoner for deg.
 • Foreslå ulike diagrammer og grafer.

Microsoft OneNote integrated with Microsoft Copilot

Oppsummer egne notater og lag to-do lister i Microsoft OneNote 

Hvis du har gjort notater i Microsoft OneNote ved hjelp av lydopptaks- og transkripsjonsfunksjonene, kan du be Copilot lage et sammendrag og organisere informasjonen. Be Copilot, "Lag et sammendrag av notatene på denne siden. Organiser informasjonen kronologisk i punktlister". Med Copilot i OneNote kan du: 

 • Oppsummere eller lage sammendrag av egne notater.
 • Gjøre spesifikke søk i egne notater.
 • Lage 'to-do liste'. 

Potensialet til Copilot for Microsoft 365

Bruk av Microsoft Copilot gir klare fordeler for enhver bedrift og en bedre IT-drift:

 • Effektivisering av prosesser.
 • Økt produktivitet.
 • Ressursoptimalisering.
 • Driftskostnadsoptimaliseringer.
 • Bedre beslutningstaking.
 • Frigjør ansatte for repeterende oppgaver.
 • Nye, innovative tjenester og produkter.
 • Skape ny verdi og bærekraftig vekst for bedriften.
 • Oppdage og forhindre at sensitiv informasjon kommer på avveie.
    

Hvordan komme i gang – Bli klar for Copilot med EMP Secure 

For å komme i gang med Copilot, må man først ha orden på dataene som skal gjøres tilgjengelige for søk med Copilot. Har du ikke kontroll på dataen, kan du risikere at sensitiv informasjon kommer på avveie, som kan resultere i brudd på personvernlovgivningen. Vi har bred erfaring med å hjelpe bedrifter i å forberede seg til implementeringen av Copilot. Gjennom vårt Copilot Readiness Kit hjelper vi dere med blant annet disse tingene:

 • Datakartlegging og klassifiering: Vi hjelper dere med å kartlegge sensitiv data og å sette riktig klassifisering.
 • Tilgangsstyring: Vi tar en gjennomgang av nåværende tilgangskontroller for å passe på at dokumenter, Teamsgrupper, SharePoint og andre relevante verktøy har riktig eierskap og brukertilganger.
 • Brukeradopsjon: Vi sørger for at dere forstår mulighetene og utfordringene med verktøyet, og bistår i opplæring og hjelper dere med å bruke verktøyet på en produktiv måte.

Målet vårt er å hjelpe bedrifter med å realisere fordelene med Copilot mens de samtidig opprettholder en robust og ansvarlig tilnærming til behandling av data. EMP Secure har mange års erfaring med endringsledelse og innføring av Microsoft-teknologi for samhandling og produktivitet hos kundene våre. Book et møte med oss for å diskutere dine muligheter og utfordringer for deres virksomhet.

Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager