Sikring av stabilitet og datasikkerhet - Egersund Group velger EMP Secure som pålitelig IT-partner

Publisert
5/3/2024
Egersund Group, en ledende totalleverandør av utstyr til fiskeri- og havbruksnæringen, har valgt EMP Secure som sin pålitelige IT-partner. Etter grundig evaluering av flere IT-leverandører, falt valget på EMP Secure på grunn av deres tidligere vellykkede samarbeid og uovertrufne IT-support. EMP Secure bidrar ikke bare til stabilitet i IT-systemene, men styrker også datasikkerheten i Egersund Group gjennom implementering av beste praksis og sikkerhetsprotokoller.

Med en imponerende historie som solid samarbeidspartner for fiskere og oppdrettere siden 1950-tallet, har Egersund Group utviklet seg til å bli et stort konsern, som spenner over produksjon, forskning og utvikling samt tjenesteytelse. Denne digitale infrastrukturen krevde beskyttelse på høyeste nivå.

Fant tilbake til EMP Secure

Etter å ha benyttet IT-tjenester fra EMP Secure fra 2010 til 2018, avsluttet Egersund Group midlertidig partnerskapet på grunn av sitt eierskap i AKVA Group, som hadde sin egen interne IT-avdeling. Grunnet en strategiendring i AKVA Group, valgte Egersund Group å ende samarbeidet etter fire år, og våren 2022 satte de i gang prosessen med å finne en ny IT-partner.

Etter en grundig evaluering av nasjonale og internasjonale IT-leverandører, falt valget på EMP Secure. En av de avgjørende faktorene var Egersund Groups tidligere kjennskap til EMP Secure, erfaringen fra det tidligere samarbeidet gav konsernet en trygget i hva de kunne forvente av IT-partneren.

Thore Thengs, IT-sjef i Egersund Group, uttrykker sin tilfredshet med valget:

– Det å drifte IT selv er ikke en enkel oppgave, og vi er helt avhengige av stabilitet. En av grunnene til at vi valgte EMP Secure som vår IT-leverandør er deres uovertrufne IT-support. De har virkelig levert velfungerende tjenester i henhold til planen!

F.v. Tron Kjetil Frøland i EMP Secure. Thore Thengs, IT-sjef i Egersund Group. Karoline Mong, daglig leder i Egersund Group.

En fullverdig IT-partner

I tillegg til å sikre stabilitet og effektivitet i IT-systemene har EMP Secure spilt en viktig rolle i å styrke datasikkerheten i Egersund Group. Etter anbefaling fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har Egersund Group forsterket fokuset på datasikkerhet, og EMP Secure fungerer som en verdifull samarbeidspartner for å implementere beste praksis og sikkerhetsprotokoller, både eksternt og internt for ansatte.

Gjennom en veldefinert digital strategi har Egersund Group oppnådd økt effektivitet, enkelhet og brukervennlighet for deres ansatte, og sikrer dermed at virksomheten kan fokusere på å levere trygge og pålitelige produkter og tjenester.

F.v. Evgenia Bakkehaug, regnskapsansvarlig i Egersund Group. Nina Pham, prosjektleder i EMP Secure. Karoline Mong, daglig leder i Egersund Group.

Thore Thengs oppsummerer samarbeidet på følgende måte:

– Egersund Group opplever systemene som blir levert av EMP Secure som stabile. Vi går på jobb og bruker IT-systemene uten bekymring for om de vil fungere eller ikke. Vi forventer at IT-systemene skal være pålitelige, og dette var også målet for prosjektet.

EMP Secure er stolte over å være den foretrukne IT-partneren for Egersund Group og ser frem til et langsiktig samarbeid med fokus på sikkerhet, stabilitet og kontinuerlig innovasjon.

Til Egersund Group leverer EMP Secure:
  • Overvåking av servere og applikasjoner
  • Drift av on-premise applikasjoner, spesielt Visma-portføljen
  • Drift av overvåking av lokalt nettverksutstyr, og tar i størst mulig grad bruk NaaS/WaaS på utelokasjoner
  • Opplæring og support til Microsoft 365
  • Security Operations Center som overvåker 24/7/365
  • EMP Secure sitt eget datasenter DC1 i Vats
  • Langsiktig strategi for å forebygge dataangrep
  • Administrering og sikring av klienter/endepunkt med Microsoft Intune
Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager