Security Operations Center mot dataangrep

Publisert
5/12/2023
IT-sikkerhetstrusler vokser i både volum og kompleksitet. Security Operations Center (SOC) står som et skjold mot cyberangrep. SOC er kjernen i en proaktiv datasikkerhetsstrategi, med kontinuerlig overvåkning og beskyttelse av digitale systemer mot dataangrep døgnet rundt, året rundt.

Nøkkelfunksjoner i et SOC

Et SOC kombinerer avansert teknologi, som kunstig intelligens (AI), med menneskelig ekspertise for å analysere nettverkstrafikk, logger og endepunkter. Denne kraftige kombinasjonen gir dybdeanalyse og overvåkning, samt muliggjør tidlig deteksjon av unormal aktivitet og rask respons for å motvirke trusler.

24/7/365 Security Operations Center for bedriftens IT-drift

Vårt SOC-team jobber døgnkontinuerlig, 365 dager i året, for å sikre at alle trusler og hendelser blir identifisert og håndtert med det samme de oppstår. Dette sikrer stabil og trygg IT-drift. SOC sikrer operasjonen ved å opprettholde systemenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. Når avvik oppdages, kan SOC-teamet effektivt håndtere situasjonen, fra å dempe trusselen til å gjenopprette til normalen.

Fordelene med SOC for bedrifter

SOC tilbyr bedrifter en rekke fordeler:

  • Proaktiv beskyttelse: Overvåker skyløsninger, endepunkter og servere for å forhindre angrep før de kan forårsake skade.
  • Rask respons: Opererer som første kontaktpunkt for alle hendelser, sikrer rask og koordinert handling for å minimere påvirkningen av sikkerhetsbrudd.
  • Tverrfaglig ekspertise: Kombinerer teknologisk innovasjon med sikkerhetsekspertise for å tilby den beste beskyttelsen mulig.
  • Global Overvåkning: Holder et øye med kundens systemer på tvers av landegrenser, noe som gir en allsidig beskyttelse.

Nødvendigheten av SOC

I en tid hvor trusselbildet stadig endrer seg, er et SOC blitt en kritisk del av enhver bedrifts datasikkerhetsstrategi. Å ha et SOC betyr at du alltid har eksperter klare til å forsvare bedriften mot de siste og mest avanserte angrepene, og sikre at din digitale tilstedeværelse er robust og sikker.

Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager