Teknologiselskaper må bidra til å nå FNs bærekraftsmål

Publisert
8/10/2021
Bærekraft har vært et hett tema i lang tid nå, og det blir ikke mindre viktig fremover. Bærekraftig drift er ikke noe som oppfordres til, det er et absolutt krav. Forventninger fra kunder og verden rundt er satt, og vi som selskap må ta ansvar.

Siden pandemien brøt ut har vi sett et spesielt stort byks i behovet i behovet for datakraft. Det gir oss et ekstra viktig ansvar med å forme vår bedrift, tjenester og produktene på en måte som bidrar til bærekraftig vekst. Vi vokser, og det skal aldri gå på bekostning av bærekraft.

FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål, og gir retningslinjer for land, næringsliv og sivilsamfunn verden over. Mange forbinder bærekraftsmålene med miljø og klima, som er en stor del av det, men det er så mye mer. 

EMP Secure og bærekraftsmålene

For oss i EMP Secure er bærekraft mer enn et sideprosjekt. Det er ikke bare noe ekstra vi gjør i tillegg, men heller fundamentet for alle avgjørelsene vi tar. Det er viktig for oss å kommunisere et tydelig standpunkt på dette internt, og vel så viktig overfor våre fremtidige ansatte, partnere og kunder. 


Tjenestene vi leverer krever et stort forbruk av energi, både ved drift av datasenteret og leveranser med datakraft. Samtidig har vi store bygningsmasser som krever energi til oppvarming, belysning - og ikke minst, kjøling av datasenteret. Dette har gjort FNs bærekraftsmål nummer syv, ren energi til alle, til en av våre hjertesaker i vårt arbeid med bærekraft. Hvordan kan vi opprettholde driften, og ikke minst, skape vekst uten at det går på bekostning av bærekraften? 


Et annet mål som står oss spesielt nært er FNs bærekraftsmål nummer 12, ansvarlig forbruk og produksjon. Det innebærer mye av det som allerede er nevnt, men med flere faktorer som spiller inn. Vi beveger oss mye gjennom kunder og andre interessenter, mottar mye utstyr innpakket i emballasje og benytter oss av kantineordning på noen av lokasjonene våre. Det er klart at det må legges en god strategi for at det skal være bærekraftig. Vi har muligheten til å påvirke vårt totale ressursforbruk med å ta gode valg, store som små. Derfor stiller vi oss veiledende spørsmål; hva kjøper vi inn? Kan vi gjenbruke før vi kjøper nytt? Reiser vi miljøvennlig? For å nevne noe. “Vårt mål er at bærekraftsarbeid skal være en del av grunnmuren i den teknologien vi leverer”
- Karl Erik Johansen, Bærekraftsambassadør

Heldigvis er vi med våre omgivelser i Vats gode muligheter til å få mest mulig ut av energien som tas inn. For eksempel har vi mulighet for gjenbruk av spillenergi fra datasenteret til oppvarming og andre lokale forhold. 

Bærekraft er å ta med alle på laget 

Ingen forretning er bærekraftig om man ikke får med alle de beste hodene på laget. Da gjelder det å legge til rette for at alle får de samme mulighetene, kvinner som menn. Det høres kanskje ut som en selvfølge, som det skal være, fordi det er så viktig. Nettopp fordi det er så viktig, er det kritisk for næringslivet å holde fokus her. 


Det har skjedd store fremskritt i likestillingen her til lands, og verden over, men endringene skjer sakte. Næringslivet må ta ansvar, og her må vi som selskap være ledende. 


Når man evner å tiltrekke seg alle talenter skaper det grobunn for trivsel, kultur og mangfold på arbeidsplassen. 


Veien videre 

Teknologi får bare større påvirkning på måten vi lever på, og kan knyttes til alt vi gjør. Vi ser at stadig flere selskaper rundt omkring tar i et skikkelig tak på denne fronten, og det er noe vi feirer. Teknologiens utvikling gjør det stadig enklere å ta gode valg, og grønnere løsninger erstatter stadig prosessene som har vært i bruk til nå. 


For å sikre en bærekraftig datasenterdrift på vei inn i fremtiden er det vitalt at vi satser på ressursutnyttelse. Vi vil fortsette å jobbe knallhardt for å tilrettelegge sånn at produksjon og forbruk skjer så bærekraftig som overhodet mulig. Vi må arbeide på en måte som dekker våre behov, uten at det går på bekostning av kommende generasjoners muligheter til å gjøre det samme.

Fremover kommer det flere tiltak på plass. Sammen med kolleger, partnere, leverandører og kunder skal vi gjøre vårt for at fremtiden blir i trygge hender.

Beskytt bedriften
din i dag

Kontakt oss
Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager