Vet du hva din Secure Score er?

Publisert
1/12/2023
Er du usikker på hvor godt din bedrift er rustet? I denne bloggartikkelen forklarer vi hva sikkerhetsscore er og hvilken betydning det har for din bedrift.

Hva er Secure Score?

Du kan tenke på Secure Score som en kreditt-score for IT-sikkerhet, som forteller deg om det er risiko eller ikke. Secure Score, eller sikkerhetsscore som det heter på norsk, indikerer hvor godt sikkerhetsoppsettet i din bedrift er og gir deg innsikt i sikkerhetsstandarden i din.

Microsoft 365 Secure Score

De fleste bedrifter bruker Microsoft 365 i dag, men det er ikke mange som utnytter sikkerhetsverktøyene som er inkludert i abonnementet. Microsoft 365 Secure Score er et av sikkerhetsverktøyene i Microsoft 365 abonnementet som kan hjelpe med å forbedre sikkerheten i din bedrift.

Microsoft 365 Secure Score er et administrasjonspanel som gir deg innsikt i sikkerhetsstandarden i din bedrift. Scoren er basert på et poengsystem ut ifra hvor mange sikkerhetsinnstillinger som er aktivert i henhold til anbefalingene fra Microsoft, med et høyere tall som indikerer flere anbefalte handlinger som er utført.

Sikkerhetsscoren kalkuleres utifra alle aktiviteter og innstillinger på tvers av alle Microsoft-tjenester, som for eksempel Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive. Hvor høy score du har, er basert på 3 ulike kategorier: identitet, data og applikasjoner.

  • Identitet gjelder sikkerhet rundt hver enkelt bruker.
  • Data handler om å beskytte sensitive dokumenter og filer.
  • Applikasjoner gjelder sikkerhet rundt programmer som Outlook, Teams, SharePoint og OneDrive.

The Microsoft Secure Score homepage in the Microsoft Defender portal

Vet du om din bedrift oppfyller alle sikkerhetskriteriene?

Hva bør du gjøre nå?

Dersom du ikke har rettigheter og heller ikke har den nødvendige kompetansen for å hente ut, tolke rapporten samt aktivere de anbefalte sikkerhetsinnstillingene, bør du ta kontakt med din IT-partner for et møte om sikkerhet og mulighetene i Microsoft 365.

Aller enkleste og beste for deg er å ta en prat med din IT-partner, som kan hente ut rapporter og ta en gjennomgang av informasjonen som fremkommer i sikkerhetsrapportene. Informasjonen i rapporten krever kompetanse for å både tolke, og konfigurere opp mot sikkerhetsinnstillingene som er anbefalt.

Prat med EMP Secure om din Secure Score og sikkerhetsanbefalinger!

Microsoft 365 Secure Score er en integrert del av våre sikkerhetstjenester. Vi følger tett med på våre kunders Secure Score for å kunne gi råd til bedre IT-sikkerhet.

Vi vurderer din nåværende sikkerhetsstatus, identifiserer potensielle forbedringer på tvers av alle arbeidsflytene dine og kommer med anbefalinger for å maksimere cybersikkerheten for din bedrift.

Vi hjelper deg med å aktivere de beste sikkerhetsverktøyene slik at de kan beskytte deg mot potensielle trusler og dataangrep.

Kontakt oss

Beskytt bedriften
din i dag

Microsoft gjennomfører i nærmeste fremtid to prisøkninger, i tillegg til en endring av lisensmodellen for skytjenester. Endringene gjelder globalt og vil dermed påvirke alle som benytter seg av Microsoft sine tjenester.

På generelt grunnlag vil EMP Secure anbefale våre kunder å vurdere en binding av setebaserte lisenser slik at man utsetter varslet prisøkning i inntil 12 måneder.

Detaljer om endringene finner du nedenfor.

Prisøkning på Service Provider License Agreement (SPLA) lisenser

SPLA er et lisensieringsprogram som gir tjenesteleverandører (som EMP Secure) mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra egen infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på 5-10% på SPLA-lisenser fra 1. januar 2022. Endringene gjelder globalt, inkluderer akademisk bruk og gjelder følgende lisenser: 

Produktfamilie
Prisøkning
Win Rmt Dsktp Svcs SAL
10%
Windows Rights Mgmt Services CAL
10%
Windows Server DC Core 
10%
Windows Server STD CORE
10%
Core Infrastructure Svr Ste DC Core
7%
Core Infra Svr Ste Std Core 
5%
Office Professional Plus
10%
Office Standard
10%
Office Multi Language  Pack 
10%
Project Professional
10%
Project Server
10%
Project Standard
10%
Visio Professional
10%
Visio Standard
10%
Visual Studio Enterprise
10%
Visual Studio Professional
10%
Visual Studio Test Professional
10%

Prisøkning på Cloud Solution Provider (CSP) lisenser

CSP er et lisensieringsprogram som gir partnere (som EMP Secure) mulighet til å levere Microsoft Azure og Microsoft Office 365 tjenester til sine kunder. Vi snakker her om alle lisenser som benyttes som en del av tjenestene EMP Secure leverer fra Microsoft sin infrastruktur/skyløsning.

Microsoft kunngjør prisøkning på Microsoft 365 og Office 365 fra 1. mars 2022. Disse endringene gjelder følgende produkter: 

Produktfamilie
Prisøkning
Microsoft 365 Business Basic
20%
Microsoft 365 Business Premium
10%
Office 365 E1
25%
Office 365 E3
8,6%
Microsoft 365 E3
12,5%

Endring av lisensmodellen for skytjenester fra Microsoft

Alle setebaserte produkter og tjenester som frem til i dag har vært omfattet av CSP programmet vil nå i stedet bli lagt inn i Microsoft sitt nye program som heter New Commerce Experience (NCE).

Dette innebærer i praksis flere betydelige endringer i pris og fleksibilitet for både EMP Secure som partner og for sluttkunder av disse produktene.

Programmet består i hovedsak av 3 alternativer for lisensiering hvor hver enkelt kunde må ta stilling til hvilket alternativ, eller kombinasjon av alternativer, som vil fungere best for dem.

EMP Secure vil her kunne gi gode råd slik at vi sammen kommer frem til den optimale løsningen for akkurat ditt selskap.

+
-
Alternativ A - Månedsabonnement
+
-
Alternativ B - 12-måneders abonnement
+
-
Alternativ C – 36-måneders abonnement
+
-
Kombinasjon av alternativ A, B og C

Tidsplan for overgang CSP til NCE

1. Januar 2022

Fra denne datoen kan kunder velge å endre sitt abonnement fra CSP til NCE. Dersom man da velger å endre til NCE alternativ B (12-måneders binding), utsetter man i praksis Microsoft sin annonserte prisøkning som finner sted fra 1. mars 2022 til bindingen på NCE er utløpt. 

1. Mars 2022

Denne datoen vil én av to ting skje:
+
-
Dersom du velger å ikke endre abonnement…
Du har ikke aktivt tatt stilling til alternativer for NCE.

Dine eksisterende avtaler på CSP blir omfattet av annonsert prisøkning gjeldende fra 1. mars 2022. Alle nye lisenser du trenger etter denne datoen må kjøpes gjennom NCE programmet.
+
-
Dersom du velger å endre abonnementet…
Du har i perioden 1. januar – 28. februar valgt å gå over fra CSP til NCE alternativ A eller B.

Du forholder deg da til inngåtte avtaler som beskrevet ovenfor.

Etter 1. Mars 2022

Alternativ C blir gjort tilgjengelig.

Skulle det være noen spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos oss.
EMP Secure AS tar forbehold om eventuelle endringer fra Microsoft etter publisering av innholdet på denne nettsiden, og gir ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten til informasjonen som er publisert.

Snakk med våre sikkerhetseksperter om løsninger for din bedrift

Markus Færevaag
Offensive Security Manager